باس‌داکت (BusDuct)

تاسیسات الکتریکی

می‌توان باس‌داکت را مدرنترین و پیشرفته‌ترین سیستم برق‌رسانی نامید.

بیشتر بخوانید